Mi kaj la mondo

 

Mi naskiĝis 1954, profesias kiel presisto, laboras aktuale en periodaĵo- kaj broŝurfarado havas konstantan afablan kaj karan vivkunulinon.

Por mi la angla  estas helplingvo, kiam Esperanto ne utilas.

Mi tre ŝatas vojaĝi. Kaj vi certe ne kredas, sed la lingvo Esperanto ankaŭ estas ŝatokupo de mi. Krome mi ŝatas vortludi (iuj tamen asertas, ke mi nur perfortigas lingvojn.)

Mia principo estas, principe ne havi principojn.

Laŭ pensmaniero mi nomas min mem adepto de la ekkonoteorio (kognoteorio).

Tio por mi signifas, ke ĉiuj aferoj kaj fenomenoj, kiujn ni spertas aŭ renkontas havas racian klarigon. Tio signifas, mi scias/kapablas ekz. nur  eton kaj nur erojn  de ĉiuj eblaj scioj kaj spertoj. Aliaj homoj scias aliajn etojn kaj erojn. Multaj homoj scias/kapablas multe pli ol mi. Kaj eĉ se neniu scias / kapablas ĉion, tio tamen ne signifas ke iaj aferoj aŭ fenomenoj ne havas raciajn klarigojn. Pensebla estas ankaŭ, ke iajn aferojn aŭ fenomenojn ĝis nun neniu povas kompreni aŭ klarigi aŭ eĉ neniam povos. Sed tio tamen ne pravigas la aserton, ke la resp. aferoj aŭ fenomenoj ne havas raciajn klarigojn. Ekz. iam homoj (kredis) havi “diojn” por fulmo aŭ tondro, ĉar ili ne konis raciajn klarigojn por la fenomenoj. Nun verŝajne la plej multaj homoj konas la klarigojn de la fenomenoj kaj « diojn » ne plu bezonas por tiuj fenomenoj.

Por mi plej gravas konsciencaj agoj. Sed mi ankaŭ scias, ke konscienco enhavas la vorteron “scienco” do “scio”. Ekz. iam homoj posedis aliajn homojn kiel sklavojn, kaj ne havis la scistaton, ke tio estas malbona ago kaj se tia scio ankaŭ tiam ne eblis akirebla, tiam tiuj homoj ne povis havi malbonan konsiencon uzante aliajn homojn kiel sklavoj. Laŭ mia opinio tia necerteco nuntempe raciece rilatas al bestoj. Do la konsienca demando,  ĉu oni rajtas laŭ racia pensmaniero uzi aŭ utiligi bestojn je la servoj do sklavoj de la homoj ? Mi kompare mencias, ke iam  Eŭropanoj resp.Eŭropdevenintaj Amerikanoj ne certis, ĉu nigruloj aŭ alihautkoloruloj estas homoj. Do ili prenis ilin kiel sklavoj. (Tio verŝejne ankaŭ en aliaj regionoj de la mondo  kompareble okazis) Certe tiam la en Eŭropo preskaŭ ĉio- kaj ĉiepovaj hebreidaj religioj do ĉefe kristanoj, islamanoj kaj judoj ne facile povis imagi, ke ankaŭ nigruloj aŭ aliaj haŭtkoloraj - estaĵoj -  povas esti homoj. Finfine iu papo parolis la decidon, ke ankaŭ neblankuloj estas homoj. Nuntempe malfacile komprenebla.

Ni konstante devas pripensi ĉiujn agojn kaj konojn, ĉu ili ankoraŭ laŭ la ekkonoj kaj sciencoj estas validaj kaj pravigeblaj. Fakte oni ofte aŭdas la frazon „Kio hieraŭ ankoraŭ validis , hodiaŭ jam povas malvalidi. (germ. Was gestern noch galt, ist heute schon alt.) Laŭ mia opinio interesa eldiro.

Ne miskomprenu min, mi konsentas, ke ankaŭ ekzistas konservindaj validoj kaj valoroj, sed mi tamen konvinkas, ke estas tre rekomendinda ja eĉ rekomendenda. konstante pripensi aŭ priesplori, ĉu vere laŭ novaj ekkonoj ankoraŭ indas aŭ endas unu aŭ alian valoron aŭ validon plu konservi. Mi fine povas deklari, ke mi definitive kontraŭas ĉiu ajn dogmon aŭ aserton, ke ekzistas io eterna. Eterna nur estas la konstanta movado ien. Kaj mi esperas kaj provas kontribui, ke tiu movo daŭre kondukas al plia progresado al pli bona kaj pli vivinda mondo por ĉiuj homoj kaj vivaĵoj.

 

Pfaffenhofen, la 04.06.2001

 

Franz Knöferl

 

Reen al mia komencpaĝo